Pro Investory

Informace obsažené v této části jsou určené především investorům, kteří se zajímají o možnost výstavby bioplynové stanice.

V záložce Ekonomika jsou uvedené základní ekonomické veličiny, které ovlivňují výslednou ziskovost investice do bioplynové stanice. Je zde také uveden rozdíl mezi bioplynovou stanicí zemědělskou a odpadovou z pohledu ekonomického. O ekonomice je možné si přečíst na následující podstránce:

Mezi rozhodnutím o investici do bioplynové stanice a jejím spuštěním je dlouhá cesta. Jednotlivé kroky, jak jdou po sobě od výběru vhodného pozemku, přes proces posuzování vlivu stanice na životní prostředí (EIA), územní řízení, stavební řízení, žádost o dotaci, jednání s dodavateli a odběrateli jsou popsané v části věnované projektové přípravě na následující podstránce:

Na závěr je uveden výběr legislativy, který se týká bioplynových stanic, jejich povolování, regulace, výkupu obnovitelné energie, nakládání s odpady apod. Seznam legislativy je dostupný na následující podstránce: